Rekar Plast ООД

Ние сме тук за да сбъднем Вашия мечтан дом! Свържете се с нас!

Контакти


Общи условия

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условия за достъп до уебсайта на фирма „Рекар Пласт 2006“ ООД.

Данни за фирмата собственика на текущия уебсайт „Рекар Пласт 2006“ ООД гр. Варна, жк „Възраждане“ бл. 27, ИН по ЗДДС: 148081041, МОЛ: инж. Илиян Петров.

Условия за ползване от крайни потребители

 1. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, променяте и/или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от/или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на сайта, без изричното предварително писмено съгласие на фирма „Рекар Пласт 2006“ ООД.
 2. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на фирма „Рекар Пласт 2006“ ООД или на потребителите на сайта чрез недобросъвестни действия.
 3. Данните който предоставяте при изпращане на email от страница " Контакти " ще се използват единствено за да можем да се свържем с Вас обратно.
 • Вие гарантирате, че:
  • Няма да изпращате рекламно съдържание, несвързано с дейността на фирмата
  • Няма да изпращате материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.
  • Няма да изпращате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.
 • Политика на поверителност

  Надзорни органи

  • Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Комисия за защита на кокуренцията: Адрес: София 1000, бул. Витоша №18
  • Комисия за закрила на потребителите: Адрес: Варна, бул. Вл. Варненчик №112, ет. 4
  1. Използване на Услугите за кандидатстване за работа.
   • При кандидатстване за работа Вашата кандидатура се изпраща на служебен e-mail на фирма „Рекар Пласт 2006“ ООД.
    Чрез изпращането на CV, Вие се съгласявате Вашите лични данни споменати в изпратеното от Вас CV, да бъдат използвани само и единствено за обратна връзка с Вас по желаната кандидатура.
  2. Съхраняване на автобиографии, файлове и др. информация
   • Чрез изпращане на кандидатурата си за работно място чрез сайта на фирма „Рекар Пласт 2006“ ООД, Вие се съгласявате с Условията за ползване.
   • Вашите лични данни не се съхраняват в сайта или база данни, а собственикът на този уебсайт НЯМА да ги използва по друга причина различна от това да се свърже с Вас.
   • Вие гарантирате, че:
    • Изпратените данни са лично Ваши!
    В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или „Рекар Пласт 2006“ ООД.

  ОБХВАТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Такива могат да бъдат

  • Имена
  • ЕГН
  • Рожденна дата
  • Адрес
  • Семейно положение и др.

  Физическото лице търсещо работа, преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.Данните, които физическото лице предоставя, се съхраняват само и единствено за целите на намиране на работа във фирма "Рекарпласт 2006" ООД и не се предоставят на трети страни. Данните могат да бъдат представени под форма на CV, хартиен носител или електронен вид

  СРОК ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Ако кандидатурата не бъде одобрена, данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване в срок от 3 (три) месеца от изпращането на автобиографията.
  • Когато данните са предоставени чрез автобиографии на хартиен носител, след изтичане на срока по-горе, се унищожават и самите автобиографии.

  Вашите права

  • Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
  • Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
  • Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
  • Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
  • Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
  • Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
  • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
  • Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни

  Бисквитки

  • За целите и услугите на уебсайта на фирма „Рекар Пласт 2006“ ООД Не са използвани Бисквитки.
  .