Rekar Plast ООД

Ние сме тук за да сбъднем Вашия мечтан дом! Свържете се с нас!

Контакти

Проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Фирма „Рекарпласт 2006“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „ Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост , съфинансиран от Европейския съюз. Номер на договора за безвъзмездна помощ : BG-RRP-3.004-1724-C01 Срок на изпълнение : 12 месеца Място на изпълнение: гр. Варна, община Варна Обща цел : Постигане на устойчив растеж и развитие на „Рекарпласт 2006“ ООД, чрез разширяване на дейността и повишаване на производителността на предприятието. Обща стойност на разходите:270270,00 лв., от които 135135,00 европейско и 0,00лв. национално съфинансиране.